ДОКУМЕНТИ


1. Стратегия за развитие на ДГ 2020-2024

2. Годишен Комплексен план за уч.2022-2023 г.

3. План за квалификационната дейност

4. План за контролната дейност

5. Правилник за устройството на дейността

6. План за защита при бедствия на пребиваващите

7. Програмна система